پرسشنامه ارزش های شخصی شوارتز

| عمومی | تعداد سوالات 40

پرسشنامه ارزش های فردی شوارتز (pvq)، به ما در شناخت ارزش های شخصی و فردی کمک بسزایی می‌کند و هویت زندگی را برای ما تعیین می‌کند.

شوارتز ده محور اصلی ارزشی را معرفی کرده و معتقد است که باقی ارزش‌ها به نوعی زیرمجموعه‌ی این‌ها یا ترکیبی از این موارد محسوب می‌شوند.

10 ارزش فردی و شخصی به زبان شوارتز:

  • لذت جویی
  • موفقیت
  • کسب قدرت
  • امنیت
  • خیرخواهی
  • جهان نگری
  • سنت
  • همنوایی
  • تحریک طلبی
  • خوداتکایی1.

فکر کردن به ایده‌های جدید و خلاق بودن برایش مهم است. او دوست دارد هر کاری را به سبک ویژه و تازه‌ی خودش انجام دهد.

2.

ثروتمند بودن برای او مهم است. دوست دارد پول و وسایل قیمتی فراوانی داشته باشد.

3.

مهم است که با همه‌ی انسان‌ها در جهان، به شکل برابر برخورد شود. همه باید فرصت‌های برابر داشته باشند.

4.

برایش مهم است که توانمندی‌هایش را نشان دهد و مردم او را به خاطر چیزی که هست، تحسین کنند.

5.

برایش مهم است که در یک محیط امن زندگی کند و از هر چیزی که امنیتش را به خطر بیاندازد دوری می‌کند.

6.

او فکر می‌کند که مهم است در زندگی فعالیت‌های متنوعی انجام دهد. همیشه دنبال چیز تازه‌ای است که آن را امتحان کند.

7.

فکر می‌کند که انسان‌ها باید همان‌کاری را که به آن‌ها گفته می‌شود انجام دهند. او فکر می‌کند که باید قانون را همیشه رعایت کرد؛ حتی وقتی هیچ‌کس نمی‌بیند و خبردار نمی‌شود.

8.

برایش مهم است که به حرف آن‌هایی که مثل خودش فکر نمی‌کنند گوش بدهد. حتی وقتی با آن‌ها مخالف است، می‌کوشد آن‌ها را درک کند.

9.

فکر می‌کند مهم است که بیشتر از آن‌چه داری نخواهی. او باور دارد که انسان‌ها باید به آن‌چه دارند راضی باشند.

10.

از هر فرصتی که برای تفریح کردن دست دهد‌ استفاده می‌کند. برایش مهم است کارهایی انجام دهد که برایش لذت‌بخش باشند.

11.

برایش مهم است که درباره‌ی آن‌چه انجام می‌دهد خودش تصمیم بگیرد. دوست دارد در فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایش آزاد باشد.

12.

برایش بسیار مهم است که به اطرافیانش کمک کند. می‌خواهد مراقب صحت و سلامت آن‌ها باشد.

13.

برایش مهم است که بسیار موفق باشد. دوست دارد که دیگران را تحت تأثیر قرار دهد.

14.

برایش بسیار مهم است که کشورش امنیت داشته باشد. او معتقد است که دولت باید مراقب تمام تهدید‌هایی که از داخل یا خارج به وجود می‌آیند باشد.

15.

ریسک کردن را دوست دارد. او همیشه در پی ماجراجویی است.

16.

برایش مهم است که همیشه درست رفتار کند. او از انجام هر کاری که مردم بگویند اشتباه است اجتناب می‌کند.

17.

مسئول بودن و این‌که به دیگران امر و نهی کند برایش مهم است. او می‌خواهد دیگران کارهایی را که او می‌گوید انجام دهند.

18.

وفاداری به دوستان برایش مهم است. او خودش را وقف دوستان نزدیکش می‌کند.

19.

به شدت معتقد است که انسان‌ها باید مراقب طبیعت باشند. حفظ محیط زیست برایش مهم است.

20.

باورهای دینی برایش مهم است. او در رعایت اصول و فرائض مذهبی کوشا و جدی است.

21.

برایش تمیز و منظم بودن همه‌چیز مهم است. واقعاً دوست ندارد جایی به‌هم‌ریخته باشد.

22.

فکر می‌کند علاقه‌داشتن به اطراف و کنجکاوی نسبت به محیط مهم است. او سعی می‌کند از هر چیزی سر در بیاورد.

23.

او فکر می‌کند که انسان‌ها در جهان باید در صلح و هماهنگی با یکدیگر زندگی کنند. ترویج صلح میان همه‌ی گروه‌ها در جهان برای او اهمیت دارد.

24.

فکر می‌کند بلندپروازی خیلی مهم است. او دوست دارد نشان دهد که چقدر توانمند است.

25.

او فکر می‌کند بهتر است هر کاری به روش سنتی‌اش انجام شود. برایش مهم است که سنت‌هایی را که آموخته است رعایت کند.

26.

کیف کردن و لذت بردن از لذت‌های زندگی برایش مهم است. دوست دارد افراط کند و تا ته هر لذتی برود.

27.

دوست دارد به نیازهای دیگران پاسخ داده و آن‌ها را تأمین کند. سعی می‌کند از تمام کسانی که می‌شناسد حمایت کند.

28.

او باور دارد که همیشه باید به پدر و مادر و افراد مسن احترام بگذارد. حرف‌گوش‌کن بودن در برابر آن‌ها برایش مهم است.

29.

دوست دارد با همه – حتی کسانی که او نمی‌شناسد – منصفانه برخورد شود. حمایت از ضعفا در جامعه برایش اهمیت دارد.

30.

او سورپرایز شدن را دوست دارد. برایش مهم است که زندگی‌اش هیجان‌انگیز باشد.

31.

به شدت مراقب است که مریض نشود. حفظ سلامتی برایش بسیار مهم است.

32.

جلو زدن و پیشی گرفتن در زندگی برایش مهم است. او همیشه می‌کوشد تا بهتر از دیگران باشد.

33.

برایش مهم است کسانی را که به او آسیب زده‌اند ببخشد. سعی می‌کند خوبی‌های آن‌ افراد را ببیند و کینه به دل نگیرد.

34.

استقلال برایش مهم است. دوست دارد به خودش تکیه کند.

35.

وجود یک دولت با ثبات برایش مهم است. برایش مهم است که نظم اجتماعی حفظ شود.

36.

برایش مهم است که همیشه و همه‌جا با دیگران مودب برخورد کند. می‌کوشد که دیگران را آشفته و آزرده نکند.

37.

واقعاً دوست دارد از زندگی لذت ببرد. برایش مهم است که اوقات خوشی داشته باشد.

38.

برایش مهم است که متواضع و فروتن باشد. مراقب است که توجه‌ها را به خودش جلب نکند.

39.

دوست دارد همیشه او آن فردی باشد که تصمیم نهایی را می‌گیرد. رهبر جمع بودن برایش مهم است.

40.

برایش مهم است که خود را با طبیعت تطبیق دهد. او باور دارد که انسان‌ها نباید طبیعت را تغییر دهند.