پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

| عمومی | تعداد سوالات 58

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت درباره پذیرش خود در برابر دیگران می باشد در واقع عزت نفس یعنی ارزشی که فرد برای خود در برابر دیگران قائل می شود می باشد. در این آزمون در مقابل جمله ای که شما را به همان صورتی که خودتان احساس می کنید تبیین می کند پاسخ بلی و در غیر اینصورت پاسخ خیر بدهید.1.

بیشترین وقت خود را به خیالبافی می گذرانم.

2.

خیلی به خودم اطمینان دارم.

3.

دوست داشتم فرد دیگری بودم.

4.

مردم مرا خیلی دوست دارند.

5.

من و خانواده ام، وقتی باهم هستیم، خیلی از زندگی لذت می بریم.

6.

هرگز بدون علت نگران نمی شوم.

7.

صحبت کردن در مقابل گروه برایم خیلی دشوار است.

8.

دلم می خواست جوانتر بودم.

9.

اگر می توانستم خیلی از ویژگی هایم را عوض می کردم.

10.

بدون دشواری می توانم تصمیم بگیرم.

11.

مردم زندگی با من را خوشایند می دانند.

12.

درخانه خیلی زود عصبانی می شوم.

13.

همیشه آن چه را که لازم است انجام می دهم.

14.

به کاری که دارم افتخار می کنم.

15.

لازم است همیشه یکی به من بگوید که چکار کنم.

16.

مدت ها وقت لازم دارم که باشرایط جدید سازگار شوم.

17.

اغلب به کارهایی که انجام می دهم تاسف می خورم.

18.

در میان هم سالان خود از همه محبوب ترم.

19.

خانواده ام اغلب به احساسات من توجه می کنند.

20.

هرگز غمگین نمی شوم.

21.

کارم را به بهترین وجه انجام می دهم.

22.

به آسانی کارم را ول می کنم.

23.

معمولا مواظب خودم هستم.

24.

تا اندازه ای شاد هستم.

25.

دوست دارم با افراد جوانتر از خودم معاشرت کنم.

26.

خانواده ام خیلی به من امید بسته اند.

27.

همه کسانی را که می شناسم ، دوست دارم.

28.

وقتی در جمع هستم ، دوست دارم صدایم کنند.

29.

خودم را درک می کنم.

30.

برایم خیلی دشوار است که خودم باشم.

31.

زندگی من کاملا نامنظم است.

32.

معمولا مردم توصیه های مرا به کار می برند.

33.

در خانه، کسی عملا به فکر من نیست.

34.

هرگز خودم را سرزنش نمی کنم.

35.

آن طور که لازم است کار نمی کنم.

36.

می توانم نظر بدهم و خودم نیز به آن عمل کنم.

37.

واقعا دوست ندارم یک زن (مرد) شوم.

38.

در مورد خودم یک عقیده کمی فریبنده دارم.

39.

دوست ندارم همراه دیگران باشم.

40.

اغلب به ترک کردن خانه فکر می کنم.

41.

هرگز مورد مزاحمت قرار نگرفته ام.

42.

اغلب احساس می کنم که عصبانی هستم.

43.

اغلب از خودم خجالت می کشم.

44.

برخلاف اکثر مردم، ظاهر خوبی ندارم.

45.

وقتی چیزی برای گفتن دارم، معمولا می گویم.

46.

مردم، اغلب مرا آدم مهمی می دانند.

47.

خانواده ام مرا درک می کنند.

48.

همیشه حقیقت را می گویم.

49.

کارفرما یا رئیس به من می فهماند که لیاقت ارتقا را نداشتم.

50.

آن چه برایم اتفاق می افتد، بی تفاوتم می کند.

51.

آدم کم استعدادی هستم.

52.

وقتی دیگران چاپلوسی می کنند به شدت عصبانی می شوم.

53.

اکثر مردم بیشتر از من محبوب هستند.

54.

اغلب احساس می کنم که خانواده ام پشت سرم حرف می زنند.

55.

همیشه می دانم که به مردم چه بگویم.

56.

اغلب دلسرد می شوم.

57.

مردم نمی توانند به من اعتماد کنند.

58.

هرگز پشت سر دیگران حرف نمی زنم.