پرسشنامه تله های زندگی

| عمومی | تعداد سوالات 221.

من نمی توانم از نزدیکانم جدا شوم چون می ترسم مرا ترک کنند.

2.

اگر افراد مورد علاقه ام، فرد دیگری را به من ترجیح بدهند و ترکم کنند، سخت نگران می شوم.

3.

معمولا گوش به زنگ انگیزه ها و نیت های پنهان دیگران هستم و به راحتی به دیگران اعتماد نمی کنم.

4.

احساس می کنم نمی توانم جلوی دیگران، دست از حالت دفاعی بردارم، چون به من صدمه می زنند.

5.

نگرانم که مریض شوم یا آسیب ببینم. در مقایسه با دیگران نگرانی من بیشتر است.

6.

نگرانم که خودم ( یا خانواده ام)، سرمایه ام را از دست بدهم و محتاج دیگران شوم.

7.

احساس می کنم به تنهایی نمی توانم از پس مسایل برآیم و نیاز دارم کسی کمکم کند.

8.

من و والدینم تمایل داریم بیش از حد در زندگی و مسایل یکدیگر درگیر شویم.

9.

اغلب در زندگی کسی را نداشته ام که از من حمایت کند، به درد دل من گوش بدهد و نگران اتفاقات زندگی من باشد.

10.

کسی نبوده که نیازهای عاطفی من را(مثل درک شدن، همدلی، راهنمایی و حمایت) برآورده سازد.

11.

احساس می کنم به هیچ کس یا هیچ فردی، تعلق خاطر ندارم. با دیگران خیلی فرق دارم. وصله ناجور جمع هستم.

12.

آدم کسل کننده و خسته کننده ای هستم. در موقعیت های اجتماعی حرفی برای گفتن ندارم.

13.

آرزو دارم دوستان، اعضای خانواده و آشنایان با تمام عیب ها و نقص هایم مرا دوست داشته باشند، اما متأسفانه چنین فردی در زندگی من وجود ندارد.

14.

از خودم شرمنده هستم، ارزش احترام، دوستی و محبت دیگران را ندارم.

15.

در محیط های شغلی و تحصیلی، به اندازه همسن و سال هایم، باهوش و توانمند نیستم.

16.

به دلیل اینکه به اندازه دیگران باهوش، موفق و با استعداد نیستم، اغلب احساس بی کفایتی می کنم.

17.

اغلب احساس می کنم باید به خواسته های دیگران تن بدهم وگرنه مرا رها می کنند یا در صدد تلافی بر می آیند.

18.

دیگران اعقتاد دارند من برای خشنودی مردم همه کار می کنم، ولی برای رفع نیازهای خودم قدمی برنمی دارم.

19.

تلاش می کنم هر کاری را به بهترین نحو انجام دهم. اینکه کار نسبتا خوب باشد، اصلا من را راضی نمی کند.

20.

آن قدر کار دارم که وقتی برای استراحت و لذت بردن از زندگی ندارم.

21.

احساس می کنم نباید از قوانین و قراردادهایی که دیگران تابع آنها هستند، اطاعت کنم.

22.

نمی توانم کارهای کسل کننده را به اتمام برسانم یا هیجان هایم را کنترل کنم. از این لحاظ به نظر می رسد آدم بی نظمی هستم.