پرسشنامه افسردگی بک

| عمومی | تعداد سوالات 21

پرسشنامه افسردگی بک، توسط آرون بک تهیه شده است. این ابزار یک پرسشنامه خودارزیابی چند گزینه ای با 21 سوال است که یکی از رایج ترین آزمون‌های روانسنجی برای اندازه گیری شدت افسردگی می باشد. نسخه فعلی آن، برای افراد 13 سال و بالاتر طراحی شده است و شامل اقلامی است که مربوط به علائم افسردگی می باشند. برخی از این موارد عبارتند از: ناامیدی و تحریک پذیری، تشخیص هایی از قبیل احساس گناه یا حس مجازات شدن و همچنین نشانه های جسمی از قبیل خستگی، کاهش وزن و عدم توجه به جنس مخالف.1.

غمگینی

2.

بد بینی

3.

احساس شکست

4.

نارضایتی

5.

احساس گناه

6.

انتظار تنبیه

7.

دوست نداشتن

8.

خود سرزنشی

9.

افکار خودکشی

10.

گریه کردن

11.

بی قراری

12.

کناره گیری اجتماعی

13.

بی تصمیمی

14.

بی ارزشی

15.

از دست دادن انرژی

16.

تغییر در الگوی خواب

17.

تحریک پذیر

18.

تغییر در اشتها

19.

اشکال در تمرکز

20.

خستگی پذیری

21.

کاهش علاقه جنسی