پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ

| عمومی | تعداد سوالات 10

پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ یک تست جهانی استاندارد است که احساسات مثبت و منفی فرد را به خوبی ارزیابی می کند. این تست در سال ۱۹۶۵ طراحی شد و روی ۰۰۰ر۵ نفر از دانش آموزان دبیرستانی در نیویورک آزمایش شد. از آن به بعد با تکمیل هر چه بیشتر آن تا به امروز قابل اعتمادترین تستی است که می توانید با کمک آن اعتماد به نفس خود را ارزیابی کنید.1.

در کل از خودم راضی ام.

2.

گاهی اصلا احساس خوبی ندارم.

3.

احساس می کنم ویژگی های خوبی دارم.

4.

می توانم مثل دیگران از پس خیلی از کارها بربیایم.

5.

احساس می کنم ویژگی های خاصی ندارم که به آن ها افتخار کنم.

6.

گاهی احساس می کنم آدم بی فایده ای هستم.

7.

وقتی خودم را با خیلی ها مقایسه می کنم احساس می کنم آدم با ارزشی هستم.

8.

کاش می توانستم بیشتر برای خودم ارزش قائل شوم.

9.

به طور کلی بیشتر حس می کنم که آدم بازنده و شکست خورده ای هستم.

10.

نسبت به خودم نگرش مثبتی دارم.