پرسشنامه تحریف های شناختی - الیس

| عمومی | تعداد سوالات 20

تحریفات شناختی به عنوان اشتباهات منطقی در تفسیر موقعیت‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود که شامل تمرکز انتخابی، تعمیم مفرط، شخصی‌سازی، تفکر فاجعه‌آمیز و تفکر همه یا هیچ است.

با توجه به رویکرد شناختی-رفتاری، افکاری که به عنوان باورهای غیرمنطقی یا تحریف های شناختی در نظر گرفته می شوند به عنوان عوامل مهمی برای ظهور و تداوم رفتارهای ناکارامد و اختلالات روانی به حساب می آیند.

از آنجایی که بسیاری از مشکلات و هیجانات نامناسب ما از سوی تفکرات نامعقول مان است، آگاهی از این تفکرات براي رهایی از بخش عظیمی از مشکلات و مداخلات موجود در زندگی ضروری است.

سازه تحریف شناختی، توسط آرون. تی. بک و آلبرت الیس معرفی شده است.1.

پس از اتمام کارهایم، احساس می کنم به نتیجه دلخواه رسیده ام.

2.

با کوچکترین خطایی که از من سر بزند، خود را نالایق و بی ارزش قلمداد می کنم.

3.

اگر فردی شما را ناراحت کند، پیش خود می گویید که: در آینده نیز تکرار خواهد کرد. اصلاً همه قصد ناراحت کردن مرا دارند.

4.

در هنگام قدم زدن در چاله ای می افتید، پیش خود می گویید: لعنت به این شانس همه چاله ها باید جلوی پای من سبز شوند.

5.

با مشاهده عینی در دیگران فکر می کنم سر تا پای چنین فردی تماما عیب است و هیچ حسنی ندارد.

6.

با دیدن کوچکترین بی نظمی برآشفته می شوم و همه جا در نظرم نامرتب و شلوغ پلوغ به نظر می آید.

7.

زمانی که به خاطر کاری که کرده ام یا لباسی که پوشیده ام مورد تحسین و تعریف دیگران قرار میگیرم، پیش خودم می گویم، نه واقعا این طور که می گویند نیست. می خواهند لطفی به من کرده باشند.

8.

اگر در آزمونی نمره بسیار عالی کسب کنم، فکر می کنم توانایی من در این حد نبوده و این اتفاق شانسی رخ داده است.

9.

در جمعی مشغول صحبت کردن هستید، متوجه می شوید یکی از افراد در حال خمیازه کشیدن است، پیش خود می گویید؛ از صحبت من خسته شده و خوابش گرفته، حتماً حرف هایم کسل کننده اند.

10.

همیشه منتظر اتفاق ناگواری هستم.

11.

به نظرم میزان نکات مثبتم از اشتباهاتم کمتر است.

12.

بعضی از افراد به نظرم بد می رسند. پس حتما آدم های بدی هستند.

13.

از تمیز کردن اتاق طفره می روم، زیرا به خودم می گویم؛ فکر آن اتاق کثیف که می افتم حالم گرفته می شود. تمیزکردنش غیرممکن است.

14.

همیشه کارهای نادرستی که انجام می دهم، بیشتر از کارهای درستم به چشم می آید.

15.

زمانی که در عمل نمی توانید براساس بایدها ونبایدهای موردنظر به خواسته هایتان برسید و از معیارهای مورد نظرتان عقب می مانید، احساس خجالت و گناه برشما چیره می شود.

16.

چون دیگران نمی توانند اتنظارات مرا برآورده سازند، رنجیده خاطر می شوم.

17.

وقتی در یک بازی دوستانه می بازم، به خودم می گویم من همیشه بازنده هستم.

18.

از یک برنامه غذایی برای لاغری استفاده می کنید، پس از آنکه یک وعده کامل خوردید و رژیم خود را می شکنید، پیش خود می گویید: (راستی چه آدم احمقی هستم، اصلا آدم نیستم).

19.

بدون دلیل مشخصی اتفاقی ناگوار را بی آنکه ربطی به شما داشته باشد از بی لیاقتی خود تلقی می کنید.

20.

خود را نسبت به کارهای دیگران مسئول می دانم و قصد کنترل کردن امورشان را دارم.